Posted by: memanda | February 28, 2009

Bahan Ujian BBM3205

UJIAN PERCUBAAN BAGI UJIAN PERTENGAHAN 6-8 .4.2009

1.Naskhah yang bertajuk “Psycholinguistics: A Survey of Theory and Research Problems” (1954) adalah hasil kerjasama :

· John Carroll,
· Charles Osgood (seorang psikologis)/penyunting
· Thomas Sebeok (seorang linguis)/penyunting
· 3 penyelidik
· 5 orang pelajar

2. Siapakah Slama-Cazacu ?

· Seorang ahli psikolinguistik terkemuka Romania
· Menganggap buku “Psycholinguistics: A Survey of Theory and Research Problems” sebagai surat beranak disiplin psikolinguistik.

3.Apakah yang dianggap sebagai surat beranak ilmu psikolinguistik?
· Naskhah “Psycholinguistics: A Survey of Theory and Research Problems”

4.Bilakah psikolinguistik mula mendapat perhatian para ilmuan di Amerika dan Eropah?
· Setelah terbitnya Naskhah “Psycholinguistics: A Survey of Theory and Research Problems”

5.Perihal pencerapan subdisiplin psikolinguistik yang lain dalam bidang tertentu
(Terapan) )
6.Perihal perolehan bahasa ( Perkembangan )
7.Perihal teori-teori bahasa ( Teorities )
8.Perihal uji kaji dalam semua bincang bahasa dan perangai berbahasa (Ekperiman)
9.Perihal hubungan bahasa dengan otak manusia ( Neuropsikolinguistik)
10.Perihal aspek sosial bahasa (Sosial)
10.Perihal peranan bahasa dalam pengajaran membaca (Pendidikan)
11.Apakah maksud manusia hidup dalam dunia bahasa?
· Manusia hidup dalam dunia bahasa bermaksud setiap masa manusia yang normal tidak pernah bebas daripada kata-kata, malah dalam mimpi pun kita berkata-kata atau orang berkata-kata kepada kita.

12.Siapakah yang mengusulkan teori tentang LAD?
· Noam Chomsky

13.Apakah perkataan yang dapat dikuasai oleh Vicki?
· /mama//papa//cup//

14.Bahasa di ketengahkan dalam masyarakat manusia menerusi aktiviti tertentu.
· Bertutur dan mendengar

15.Saya salah padang. (Ayat salah)/Saya salah pandang. (ayat betul). Jika dikaitkan
dengan aktiviti bertutur dan mendengar, ayat di atas menunjukkan bahawa bertutur
dan mendengar ialah satu aktiviti yang rumit.

16.Penutur Perancis menyebut/this/>Zis/ /that/>zat/ menunjukkan pengetahuan
linguistiknya di peringkat apa? /pengetahuan sistem bunyi.
·
17. /kapan/-bahasa Melayu Malaysia. /kapan/-bahasa Melayu Indonesia. Hubungan
bunyi kata dengan makna yang disebut arbitrari
·
18./ombak/-bahasa Melayu /waves/-bahasa Inggeris. Hubungan bunyi kata dengan
makna, yang disebut –Perlambangan bunyi berbeza antara satu bahasa dengan bahasa yang lain walaupun lambang yang dimaksudkan itu sama.
·
19.Deru ombak, desir angin, intik hujan merupakan perkataan yang terhasil daripada…
· Adalanya pengetahuan lingusitik/meniruan/onomatopoeia
20.Maksud Onomatopoeia…
· onomatopéia) pembentukan (penggunaan) kata-kata yg berdasarkan bunyi-bunyi alam seperti bunyi hujan dan burung. spt bek, kuak, miau.

21.Ayat yang ada kreativiti ayat-ayat baru yang tidak pernah dituturkan.

22.Perkara yang dipelajari dalam psikolinguistik?
· Tertumpu kepada proses-proses yang berlaku dalam diri manusia sewaktu manusia memahami,menghasilkan dan memperoleh bahasa.

23.Faktor yang merangsang Helen mempelajari bahasa.
· Pengalamannya merasai sesuatu yang dicurahkan ke atas tannya melambangkan satu objek yang sejuk dan wujud di dunia Ini menunjukkan kepada dia bahawa kerencatan pendedahan bahasanya sebelum itu telah tidak mendatangkan faedah kepadanya.

24.Umur ketika bermulanya sekatan terhadap pendedahan bahasa bagi Isabelle/
· 6.5 tahun

25.Jangka masa sekatan terhadap pendedahan bahasa bagi Genie
· 12 tahun

26.Renjatan yang dihadapi oleh Isabelle
· Selama 6.5 tahun telah dikurung dalam bilik yang gelap.

27. Renjatan yang dihadapi oleh Helen
· Disebabkan penyakit yang teruk Helen menjadi pekak dan bisu ketika umurnya 19 bulan.

28. Renjatan yang dihadapi oleh Victor
· Mengeluarkan suara yang dikeluarkan dari tekak seperti bunyi binatang. Kelakuannya liar dan kelihatan seperti lama hidup bersendirian.

29. Renjatan yang dihadapi oleh Genie
· Dikurung dalam bilik kecil di rumahnya oleh ayahnya selama 12 tahun. Tidak mempunyai pengetahuan tentang bahasa.
30. Persekitaran selepas Isabelle ditemui
· Dimasukkan ke hospital kanak-kanak di Columbus,Ohio.Mendapat bantuan daripada Marie Mason (penolong Pengarah Klinik Pertuturan di hospital. Umur 8 thaun sudah berjaya menyesuaikan dirinya dan dapat berkomunikasi.

31. Persekitaran selepas Helen ditemui
· Diajar oleh Anne Sullivan Macy. Belajar melalaui deria sentuhan. Bercakap dengan nada suara yang tinggi. Kemudian belajar mentafsir dan menghasilkan braille. Masigh berkomunikasi.

32. Persekitaran selepas Victor ditemui
· Diperlihara oleh Sicard, pengarah Institut Orang-orang Pekak-Bisu di Paris. Gagal; Diserah kepada Itrad.Diberi nama Victor dan diberi pendedahan sosial. Boleh membaca senyap tetapi kekal tidak boleh bertutur.

33. Persekitaran selepas Genie ditemui
· Dalam penjagaan yang rapi dan menunjukkan perubahan drai segi fizikal dan bahasanya. Dorongan dan banytuan bahasa diebrikan Pada 14 tahun mencapai tahap telegrafik. Bersikap pendiam tetapi tidak dapat memperoleh bahasa yang normal.

34.Peringkat vokalisasi melibatkan penggunaan bunyi-bunyi bahasa
· Yang melibatkan terutamanya suku kata vokal dan konsonan-vokal seperti /a/u/ma/gi/pa.Pengulangan bunyi ini memberi bayi kualiti bungi-bunyi serupa bahasa seperti mama,gigi,papa, terutama apabila bunyi-bunyi ini melibatkan pola intonasi dalam bahasanya.

35.Peringkat telegrafik mengutamakan pembentukan kata inti
· Betul. Kerana kurangnya kata-kata inti akan menyebabkan pertuturan menjadi pendek-pendek seperti mesej dalam telegram.

36.Ahli psikolinguistik menganggap peringkat holofrasa sebagai peringkat linguistik
Pertama : kerana peringkat bebelan/vokalisasi belum terhasilnya perakataan/kata. Hanya pada peringkat holofrasa kata terkeluar/dituturkan kerana pada ketika itu alat artikulasi sudah boleh digunakan.
·
37.Kebolehan kanak-kanak di peringkat holofrasa/pertuturan satu kata:
· Dapat menggunakan kata tunggal untuk tujuan: 1.menamakan sesuatu objek 2.meminta sesuatu 3.menegaskan tindakan.

38.Kebolahan kanak-kanak di peringkat telegrafik.
· Menghasilkan pertuturan 2 @ 3 kata.- menggunakan kata untuk meminta,memberi,amaran, menolak,cakap besar,bertanya, menjawab, dan memberitahu.
· Pertuturan untuk melahirkan idea-idea seperti kuantiti (more),milik (my), nafian (no sleep), lokasi (banana table) dan attribut/sifat semula jadi yang ada pada seseorang @ benda (big,red).
· Memahami lebih banyak pertuturan berbanding yang boleh dihasilkannya dan mempunyai fikiran serta konsep-konsep yang lebih maju daripada tahap pemahaman pertuturan yang diperolehnya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: