Posted by: vister | July 17, 2009

BABE (Semester 1-2009)

Tugasan:

Fakulti Pengajian Pendidikan

Universiti Putra Malaysia

NAMA KURSUS:                   Pengenalan Kepada Falsafah

KOD KURSUS:                      EDU 3004

SEMESTER :               Pertama 2009/2010

Markah : 20% – Tugasan Individu

Arahan Tugasan

 1. Setiap pelajar dikehendaki  membina DUA peta minda berdasarkan  DUA artikel dari jurnal antarabangsa yang ternama berkaitan dengan falsafah.
 1. Anda juga dikehendaki untuk membuat  penulisan yang mengandungi DUA bahagian:
  1. huraian bertulis setiap satu peta minda ini
  2. analisis perkaitan antara kedua-duanya berdasarkan perspektif falsafah.
 1. Tugasan perlu dihantar dalam bentuk soft copy (CD) dan hard copy (bercetak) (artikel jurnal perlu dilampirkan)
 1. Tugasan ditulis dalam Bahasa Malayu atau Bahasa Inggeris dan ditaip menggunakan‘font’ Times New Roman, saiz 12, jarak langkau antara baris adalah 1.5.
 1. Jumlah muka surat tugasan di antara 8-12 halaman (tidak termasuk senarai rujukan dan artikel-artikel yang disertakan).

 1. Anda TIDAK dibenarkan menciplak (meniru) ayat-ayat dari artikel tersebut, dari rakan-rakan anda yang membuat tugasan ini, dan dari mana-mana sumber rujukan lain. Sebarang ciplak yang dilakukan dan berjaya dikenalpasti akan menyebabkan tugasan ini boleh diberikan markah 0.

 1. Bagi tujuan penyerahan, pastikan pada muka hadapan setiap tugasan dicatatkan dengan jelas nama anda, no. matrik dan pusat pembelajaran.

 1. Markah tugasan ini diberi berdasarkan:
  1. Kualiti jurnal antarabangsa yang dipilih (selain daripada itu, umpamanya buku/bab dalam buku, bahan internet tidak akan diberi markah)
  2. kematangan huraian secara kritikal, analitikal dan asli (originality)
  3. sejauh mana anda mampu mengolah penulisan itu secara berfalsafah
  4. Penulisan mengikut format penulisan yang betul. Sila semak, umpamanya tesis-tesis PhD di  perpustakaan untuk melihat cara rujukan digunakan dan bagaimana penulisan dilaksanakan.
  5. mematuhi sepenuhnya Arahan Tugasan 1-8 yang disenaraikan ini.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: