Posted by: vister | October 24, 2009

Senarai Semak BBM3411 (P.Akhir)

BBM 3411 KETERAMPILAN BERBAHASA

Berita Terkini

Peperiksaan akhir:

 • Cuma 50 soalan objektif
 • Skop-merangkumi semua tajuk ( 60% – bagi tajuk selepas peperiksaan perrtengahan semester) (40%- tajuk yang dahulu)
 • Ada juga soalan berasaskan pengetahun am.

Semoga semua berjaya.

* Bahan ini merupakan semarai semak bagi membantu pelajar mengulang kaji pelajaran.  Pada masa yang sama, sila baca modul dan nota ( power point) yang disediakan oleh Dr Mohd. Sharifudin Yusop.

 • La:tihan Unit 1:
  • Terampil atau trampil bermaksud kecekapan dan kemampuan melakukan sesuatu dengan baik dan cepat.
  • Pemerolehan bahasa bermaksud proses menguasai bahasa ibunda bermula daripada usia bayi hingga dewasa
  • Peringkat-peringkat pemerolehan bahasa ialah peringkat fonologi, sematik, sintaksis dan wacana
 • Peringkat pemerolehan bahasa berdasarkan Teori Bejavioris dan Teori Biologis:
  • Membabel
  • Holofrasa
  • Ucapan dua kata
  • Permulaan tatabahasa
  • Tatabahasa dewasa
  • Kecekapan penuh
 • Peringkat pemerolehan bahasa
 1. Peringkat fonologi
 2. Peringkat semantik
 3. Peringkat sintaksis
 4. Peringkat wacana
 • Faktor persekitaran yang mempengaruhi proses pemerolehan bahasa.
 1. kedudukan sosioekonomi
 2. Perhubungan dalam keluarga
 3. kehidupan rumah tangga
 4. kawasan tempat tinggal
 5. Rakan sebaya
 6. Media massa
 7. Pendedahan dan ransangan
 • Ciri Komunikasi yang baik
 1. Kebolehpercayaan – berupaya meningkat keyakinan khalayak terhadap isu yang dibincangkan.
 2. Kepakaran – tahu apa diperkatakan berbanding khalayak
 3. Dinamik – bertenaga, aktif, berminat dan menghayatiperbincangan yang berlangsung
 4. Tetap pendirian – melontarkan pandangan secara sekata dan tidak berdolak-dalik.
 5. Mesra – bersikap positif, mudah senyum, lemah lembut dalam tutur kata, tidak sombong, dan pandai berbudi bahasa
 6. Jujur-bercakap benar dan tidak prejudis
 7. Ikhlas – telus dan tulus, setimpal dengan faedah yang diperoleh melalui komunikasi itu.
 8. Empati dan sensitif – mengambil kira keselesaan dan kebajikan khalayak
 9. Personaliti – mempunyai daya tarikan dalam penampilan diri dan ketrampilan berbahasa.
 • Proses mendengar:

1)      receiving-menerima

2)      attending-melayan

3)      understanding-memahami

4)      responding-bertindak balas

5)      remembering-mengingat

 • Jenis Mendengar:
 1. Informative listening
 2. Relationship listening
 3. Appreciative listening
 4. Critical listening
 5. Discriminating listening
 • Pendengaran yang berkesan
 1. Understand the complexities of listening
 2. Prepare to listen
 3. Sesuaikan diri dengan situasi
 4. Beri tumpuan kepada idea utama
 5. Capitalize on the speed differential
 6. Organise material for listening
 7. Establish eye contact with speaker
 8. Take notes effectively
 9. Be a physically involved listener

10.  Hindari tingkah laku negative

11.  Exercise your lietening muscles

12.  Follow the golden rules

 • Aspek teknikal dalam bertutur

1.  Sistem sebutan

2. Tekanan

3. Mora

4. Jeda

5. intonasi

6. Nada

7.Sistem tatabahasa

 • Lima cara pertuturan berdasarkan latar dam situasi
 1. Monolog
 2. Dialog
 3. Berbual
 4. Bersemabng
 5. Berpidato
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: