Posted by: vister | January 29, 2010

BBM3411 (Bahan Perbincangan Tutorial 1)

Kandungan Bagi Perbincangan Dalam Tutorial 1 (30/1/2010)

Sila buat persediaan.

Konsep “TRAMPIL”

 • Terampil
 • Cekap
 • Mampu melakukan sesuatu dengan baik dan cermat
 • Mahir berbahasa
 • Lisan
 • Tulisan
 • Berkomunikasi
 • Menerang
 • Memberitahu
 • Memujuk
 • Meyakinkan
 • Mempengaruhi
 • Bercerita

Apakah “ PEMEROLEHAN BAHASA”

 • Proses yang berlaku dalam otak ketika memperolehi bahasa ibunda
 • Mulai peringkat bayi melalui perlakuan dan kecekapan pancaindera; dengar dan tutur
 • Meliputi peringkat
 • Fonologi
 • Bunyi-bunyi rambang (membabel)
 • Fonem-fonem kasar (fitur ketara)
 • Fonem-fonem halus (fitur tak ketara)
 • Semantik
 • Morfem bebas (kata-kata)
 • Kata konkrit dan kata abstrak
 • Morfem terikat
 • Cuba jaya

Sintaksis

 • Gabungan kata
 • Penafian, pertanyaan
 • Ayat pelbagai ragam

Wacana

 • Gabungan idea
 • Kefahaman ekstrinsik
 • Kefahaman intrinsik
 • Penguasaan gaya bahasa
 • Kefahaman laras bahasa

TEORI PEMEROLEHAN BAHASA

Teori Behavioris

–        Pemerolehan sesuatu perlakuan melalui proses perulangan

–        Kemahiran berbahasa sama dengan kemahiran fizikal yang lain

 • J.B. Watson

–        kajian lakuan sedar dan lakuan bawah sedar

–        Bahasa mesti bersifat objektif

 • E.R. Guthrie

–        Kajian lakuan rangsangan dan tindak balas

–        Perulangan situasi menghasilkan perulangan bahasa

 • B.F. Skinner

–        Konsep pengukuhan dalam perlakuan rangsangan dan tindak balas

–        Lakuan automatis

 • Berlaku jika ada rangsangan

–        Lakuan operan

 • Berlaku dalam lingkungan/keadaan
 • Pembelajaran berlaku setelah beberapa perulangan

Teori Biologis

 • Potensi dan fungsi otak dalam pemerolehan bahasa
 • Otak mempunyai saraf; mampu menerima, memproses dan menghasilkan bahasa

–        N. Chomsky

 • Jentera penguasaan bahasa
 • Upaya semulajadi merumus dan membentuk hukum nahu

–        J. Piaget

 • Kelahiran – 2 tahun
  • Kebijaksanaan sensori motor
  • 2 – 7 tahun
   • Praolahan
   • 7 – 12 tahun

–        E.H. Lenneberg

 • Semua kanak-kanak sihat/normal mulai bertutur pada tahap usia yang sama
 • Tidak terikat dengan persekitaran dan pengalaman perlakuan bahasa
  • Olahan konkrit
  • 12 – dewasa
   • Olahan formal
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: