Posted by: vister | January 29, 2010

BBM3411 (JAN 2010 sem)

Semua Pelajar SEM 7 yang mengambil BBM3411.

Sila baca maklumat ini dan buat persediaan yang rapi.

NAMA KURSUS : KETERAMPILAN BERBAHASA

(Language Competence)

KOD KURSUS : BBM 3411

KREDIT : 3 (2 + 1)

JAM KONTAK : 1 x 2 jam kuliah seminggu

: 1 x 1 jam tutorial seminggu

PRASYARAT            : Tiada

OBJEKTIF : Selepas mengikuti kursus ini, pelajar dapat:

 1. Menerangkan konsep keterampilan berbahasa. (C2)
 2. Menghuraikan pelbagai prinsip dan tahap kemahiran mendengar dan bertutur. (P2)
 3. Membuat sintesis elemen asas kemahiran membaca dan menulis. (A4)
 4. Mengurus pembentangan tugasan pengacaraan majlis dan penyampaian ucapan. (S3)

SINOPSIS                  : Kursus ini merangkumi penjelasan tentang konsep, jenis,

prinsip, dan  tahap-tahap dalam proses menguasai

kemahiran  mendengar, bertutur, membaca dan menulis.

Fokus diberikan kepada proses menguasai keterampilan

berbahasa bagi keperluan berkomunikasi secara lisan dan

tulisan.

(This course covers the concepts, types, principles, and

stages  in the process of acquiring listening, speaking,

reading  and writing skills. It also focus on the process of

acquiring language competence for verbal and written

communication).

KANDUNGAN          : KULIAH                                                                              Jam

1. Teori dan konsep kemahiran mendengar dan bertutur.            03

2. Pelbagai tahap pengalaman dalam pertuturan.                         03

3. Prinsip dan latihan asas komunikasi.                           02

4. Elemen kemahiran mendengar dan bertutur.                02

5. Bahasa untuk pertuturan/percakapan.                                     02

6. Prinsip asas penyediaan dan penyampaian ucapan.     03

7. Pelbagai aspek kemahiran membaca dan menulis.       02

8. Elemen asas membaca dan menulis.                            02

9. Prinsip dan pertimbangan asas penulisan.                                03

10. Jenis penulisan; deskriptif, naratif, persuasif dsbnya.        03

11. Proses membaca, memahami dan menulis; struktur

pemerengganan, variasi dan kecanggihan.                  03

JUMLAH                                                                                 28

: TUTORIAL                                                                         Jam

1. Menyenaraikan teori pemerolehan bahasa.                 04

2. Merumuskan konsep dan prinsip kemahiran mendengar

dan bertutur.                                                                          04

3. Menghasilkan teks ucapan.                                        04

4. Menunjuk cara penyampaian ucapan.                                     04

5. Menerangkan elemen asas membaca.                                     03

6. Menerangkan elemen asas menulis.                            03

7. Membandingkan jenis-jenis penulisan.                                    04

8. Menghasilkan penulisan deskriptif dan naratif.                         04

9. Menghasilkan penulisan persuasif.                              04

10. Menjustifikasi hasil bacaan.                                       04

11. Menginterpretasi hasil bacaan.                                               04

JUMLAH                                                                                 42

PENILAIAN              : Kerja Kursus                30%

Ujian                            30%

Peperiksaan Akhir        40%

RUJUKAN

Ahmad Kamal Mohamed. 1992. Kejayaan Berkomunikasi. Kuala Lumpur: Nurin

Enterprise.

Elson, E.F., and Peck. A. 1992. The Art of Speaking. New York: Ginn.

Johnson, K. 1992. Communicate in Writing. London: Longman.

Kline, J.A. 1989. Speaking Effectively. Alabama: Air University Press.

Mohd Sidin Ahmad Ishak. 1992. Ketrampilan Menulis. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa

dan Pustaka.

BBM3411-KETERAMPILAN BERBAHASA

Dr. Hj. Mohd. Sharifudin Yusop

Unit Kecemerlangan Warisan Bangsa

Jabatan Bahasa Melayu

Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi

Universiti Putra Malaysia.

(Bilik C022 Unit Warisan)

[Tel.: 03-89468939/8938 (Pej.), 019-3885760 (TB), 03-89439914 (faks)]

(Mel-e.:msharif@fbmk.upm.edu.my)

TUGASAN PELAJAR PENDIDIKAN JARAK JAUH (PJJ)

 1. Judul tugasan – “Skrip Suatu Majlis Rasmi.”
 2. Secara individu atau berkumpulan tidak melebihi 3 orang.
 3. Isi –
  1. Pengumuman ketibaan tetamu kehormat (VVIP)
  2. Lafaz pembukaan
  3. Kata alu-aluan Pengacara Majlis
   1. i.      Kata sapaan untuk VVIP dan VIP
   2. ii.      Makluman ringkas tentang majlis
   3. Bacaan doa
   4. Ucapan alu-aluan Pengerusi Jawatankuasa penganjur majlis
   5. Ucapan perasmian oleh tetamu kehormat/perasmi (VVIP)
   6. Penyampaian cenderamata
   7. Pengumuman tetamu kehormat (VVIP) meninggalkan majlis
   8. Pemberitahuan penangguhan majlis
 1. Setiap isi tersebut perlu disediakan teks karya sendiri dan disusun mengikut turutan tersebut.
 2. Panjang skrip kira-kira 40 halaman (ditaip menggunakan Font Arial Saiz 12 langkau 2 baris) atau sesuai untuk majlis selama 60 minit.
 3. Format penulisan adalah bebas tetapi mesti mengikut turutan isi di atas.
 4. Bentuk penilaian
  1. Keaslian dan kesesuaian teks setiap isi dan turutannya – 50%
  2. Ketrampilan berbahasa – 50%
   1. i.      Pilihan kata
   2. ii.      Kegramatisan ayat
   3. iii.      Penggunaan gaya bahasa
   4. iv.      Penggunaan ‘pembayang acara’ – pantun, gurindam, seloka, perumpamaan dan sebagainya
   5. v.      Ketepatan dan kekemasan format
  3. Tarikh hantar – pada atau sebelum 2 April 2010.

*** Pastikan anda betul-betul faham kehendak tugasan yang diberi.

Bistar.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: