Posted by: vister | September 2, 2010

Contoh Jawapan Tugasan BBM3205

Tajuk Tugasan BBM3205

Soalan 1

Antara 4 peringkat Pemerolehan B1, peringkat yang manakah paling kritikal, Kenapa?

Panduan Menjawab:

Definisi Konsep?

Apakah yang dimaksudkan dengan  “tempoh kritikal”- kelenturan otak untuk belajar bahasa semakin berkurangan setelah akil baligh. Klein (1986) menjelaskan bahawa sesudah usia baligh (12-14 tahun) sedikit atau tidak ada kemajuan yang menonjol dalam pemerolehan B1.

-Pada  waktu baligh  kanak-kanak dikatakan berupaya menggunakan bahas dengan lancer tetapi masih masalah penggunaan bahasa tetap ada (cth. Mungkin masih banyak struktur bahasa belum dikuasai khususnya struktur bahasa yang tidak /jarang digunakan dalam komunikasi harian kanak-kanak.

Berdasarkan Pandangan Lenneberg (1967)

-semasa umur  antara 2 tahun dengan akal baligh- otak manusia masih dalam keadaan  yang sangat lentur. (memudahkan pemerolehan B1). Selepas tempoh akal baligh, lateralisasi berlaku ( pemerolehan bahasa yang semula jadi terhalang oleh pematangan fungsi-fungsi otak  iaitu fungsi verbal menjadi mantap di bahagian otak sebelah kiri).

Lateralisasi ditentukan oleh proses Tempoh Kritikal (pemerolehan B1 secara semula jadi akan berkurangan dan akhirnya akan berhenti.

Berdasarkan pandangan ini,  peringkat Pemerolehan B1 yang paling kritikal ialah: peringkat umur baligh (antara  2 tahun hingga baligh /12@14 tahun) =PERKEMBANGAN AYAT KOMPLEKS

Pandangan lain/kontra:-

Pandangan Krashen- berdasarkan penelitian dalam bidang Neurolinguistik bahawa Lateralisasi sudah selesai apabila kanak-kanak berumur  5 tahun. Namun, ini tidak bererti kemampuan untuk belajar bahasa akan berkurangan.

Bacaan tambahan:  http://www.tsuyama-ct.ac.jp/kats/papers/kn7/kn7.htm

Soalan 2

Pelajar anda terdiri daripada pelajar B2 bahasa Malaysia. Keputusan ujian menunjukkan min kumpulan A = 81, kumpulan B = 50, kumpulan C =25, dan kumpulan D = 91. Nyatakan tahap bahasa antara setiap kumpulan  dan lukis carta turus yang bersesuaian.

Panduan Menjawab:

basilek, mesolek, akrolek, kefasihan penutur jati.

Lukis Diagram/Rajah di sini.

Kumpulan A dan kumpulan B:- Melepasi peringkat basilek. Berada adalam peringkat Mesolek.

Kumpulan D :-berada dalam peringkat akrolek.

Kumpulan C :- berada dalam peringkat basilek.

Berdasarkan  keputusan ujian, secara amnya, Kefasihan penutur jati adalah baik kerana majority pencapaian adalah dalam lingkungan peringkat mesolek dengan peringkat akrolek.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: